หน้าแรก บริการ ผลงานที่ผ่านมา เกี่ยวกับเรา ติดต่อ
  การบริการ Service
  สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm system)
  โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
  เสียงประกาศ (Public address)
  เครื่องปรับอากาศ (Air conditioners)
  อุปกรณ์ผ่านเข้าประตูโดยใช้บัตร (Access control)
  ระบบไฟฟ้า  (Electrical System)
  ระบบประปา (Sanitary System)
::: สายตรงติดต่อ คุณสรรพกิจ มือถือ 089-669-5439 อีเมล์ suppakit@intigrate-ee.com :::
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิเกรท อีเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง   

              เริ่มก่อตั้งและดำเนินการในปี 2544 โดยผู้เริ่มก่อตั้ง ได้เล็งเห็นว่างานระบบไฟฟ้าของประเทศไทยเรานั้น ขาดผู้ที่เข้าใจระบบขาดผู้ที่เข้าใจระบบอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่ทำงานตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง ทางผู้ใช้งานเองก็เข้าใจเพียงแค่วิธีการใช้งานเบื้องต้น

              ดังนั้นทางผู้ก่อตั้งจึงนำปัญหาต่างๆที่ได้รับจากประสบการณ์การทำงานที่เริ่มจากงานออกแบบและควบคุมงานระบบรวมกับประสบการณ์การติดตั้งระบบไฟฟ้า และควบคุม งานระบบรวมกับประสบการณ์การติดตั้งระบบไฟฟ้าจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิเกรท ฯ ขึ้นมาโดยเมื่อเริ่มดำเนินการรับงาน ในด้านเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโดยขอบเขตงานเป็นงานภายในระบบอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ระบบเตื่อนไฟใหม้ ฯลฯ และจากงานที่มีคุณภาพจึงได้รับการแนะนำงานและได้รับความไว้ วางใจให้ทำงานในลักษณะการบอกปากต่อปากจากผู้ใช้บริการที่ประทับใจในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 

ติดต่อ 419/14 ถนน ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ตำบล ปากแพรก อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110 โทร 084-6752444 มือถือ 089-699-5439 อีเมล์ suppakit@intigrate-ee.com

© Copyright 2015 All rights reserved by Intigrate Electric Engineering Ltd.,Part.